Dne 25. února proběhl Praze celostátní sjezd Mladých lidovců. V Paláci Charitas se sešla necelá stovka delegátů z různých koutů Čech, Moravy a Slezka. Z našeho kraje přijela patnáctičlenná výprava.

První část sjezdu tradičně patřila zdravicím hostů. Své pozdravy povzbudivé slova přednesli zástupci vlády (Daniel Herman), poslanecké sněmovny (Jan Bartošek, Ivan Gabal …), senátu (Václav Hampl…), jiných mládežnických organizací (Mladí konzervativci, slovenští KDMS) a další. Velmi vtipnou vložkou bylo recesistické hlasování o změně oslovování sjezdových delegátů na „nebratry“ a „nesestry“ či jinak „genderově neutrální“. Tato změna samozřejmě nebyla přijata.
Po obědě se volilo nové vedení spolku. Velmi zajímavý byl souboj o předsednické křeslo, jenž svedli Vladimír Hanáček jako obhajující předseda a Filip Chvátal z Brna. Novým předsedou se stal Filip Chvátal. Další změny nastaly na postech místopředsedů. Prvním byl zvolen Michal Kalný a zbylými Radovan Gaudyn, Václav Pláteník a Václav Najzar. Čas se neúprosně krátil a hrozila možnost nestihnutí dalšího hlasování. Naštěstí vše dobře dopadlo. Volby do celostátního výboru byly doprovázeny hektickým opouštěním sálu a samotná volba proběhla ve vestibulu Paláce Charitas. V ní byl Zlínský kraj poměrně úspěšný a tak v celostátním výboru budou zasedat Vojtěch Chupík, který měl absolutně nejvíc hlasů ze všech kandidátů, Marie Maliňáková a Vojtěch Volf. Za zmínku jistě stojí úspěch Josefa Pavlíka, který byl zvolen do kontrolní komise. Sjezd byl zakončen neformálním posezením v Alpské restauraci.

Celý sjezd hodnotím velmi kladně a věřím, že nové vedení odvede skvělou práci ku prospěchu a rozvoji Mladých lidovců. Velké poděkování patří sestrám a bratřím z pražské organizace, kteří celý sjezd zařizovali.

Máme se na co těšit. Slovy staronového místopředsedy Radovana Gaudyna: It’s gonna be HUGE!

Jan Malota
člen CV ML ZLK