Žijeme v době, kterou ohrožují klimatické změny, což je zcela patrné na nevyrovnanosti počasí – na úbytku a nerovnoměrnosti srážek, na vysychání řek i rybníků. Vodní eroze ohrožuje více než 50 % zemědělské půdy ČR. Kvalitní zemědělské půdy neustále ubývá, Česká republika ztrácí přes 20 milionů tun ornice ročně. To jsou jen některé z nepotěšujících faktů naší doby. Proto koncem léta přišla KDU-ČSL s návrhem ústavního zákona, kterým bychom důkladněji chránili vodu a půdu. Tento návrh může kdokoli z nás podpořit svým podpisem ať už elektronicky, tak v ulicích, kde se členové strany snaží lidem vysvětlovat prospěšnost návrhu u stánků „VODA NAD ZLATO“.

Tento zákon by pomohl v mnoha situacích. Pokud by se střetly dva různé zájmy, nadřazená bude vždy ochrana vodního zdroje a úrodné půdy. Nebude možné, aby vodní zdroje ohrožovala např. těžba štěrkopísku, jako tomu hrozí v současné době na Bzenecku, jedné z nejsušších oblastí České republiky. Návrh by rovněž pomohl zachovat úrodnou půdu např. v oblasti Hané, kde se v současnosti chystá záměr průmyslové zóny o rozloze 44 ha, nehledě na nesouhlas místních obyvatel. I proto chceme, aby měl nový ústavní návrh, ve znění „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství.“, tu nejvyšší možnou právní ochranou.

Při konání děkanátní pouti na Velehradě, v sobotu 21. září, se skupina Mladých lidovců rozhodla pomoci se sběrem podpisů pod petici podporující změnu zákona. „Je vidět, že lidé mají o petici značný zájem. Vždy mě potěší, když mi začnou vyjmenovávat, jak se oni sami snaží o přírodu nám svěřenou pečovat a že jsou rádi, že v tom nejsou sami,“ uvedl předseda okresních Mladých lidovců Jaroslav Šiler. Ke stánku se přišel podívat též jezuita P. Josef Čunek, bratr lidoveckého hejtmana, který právě působí na Velehradě, a povzbudil nás několika milými slovy. Za sobotu jsme sesbírali přes 70 podpisů. „V neděli jsme se vydali sbírat podpisy do mých rodných Kunovic. Reakce občanů byly opět kladné a posbírali jsme ještě více podpisů než v sobotu,“ pochlubil se kunovický předseda Šiler.

Jsme rádi, že svojí aktivitou můžeme přispět dobré věci a věříme, že se tento ústavní návrh podaří prosadit. Nejde však jenom o sesbírání podpisů, ale také o to, aby se o dané problematice mluvilo a nebyla upozaďována. Pokud jste petici dosud nepodepsali, můžete tak učinit prostřednictvím webu http://vodanadzlato.kdu.cz/. My však určitě „neusneme na vavřínech“ a doufáme, že se nám, v našem volném čase, s tímto prospěšným návrhem pokusí seznámit ještě hodně občanů.

Ondřej Mráz
Místopředseda ML ZLK