Mladí lidovci okresu Uherské Hradiště

Organizujeme a zprostředkováváme vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a jiné aktivity potřebné k formaci osobnosti. V neposlední řadě pořádáme kulturní a společenské akce s cílem umožnit setkávání mladých lidí a popularizovat křesťasko-demokratické politické smýšlení.
Chci vědět víceChci se stát členem ML

Summercamp 2019

Letošní Summercamp se uskuteční ve dnech 4. - 7. července v Luhačovicích ve Zlínském kraji.

100. výročí založení ČSL

100. výročí společně oslavíme v neděli 31. 1. v Brně, kde nás čeká také bohatý doprovodný program pro celou rodinu.

Celostátní sjezd KDU-ČSL

Celostátní sjezd KDU-ČSL se uskuteční ve dnech 29. - 30. března v Brně, kde bude zvolen mimo jiné nový předseda KDU-ČSL.

Mladí lidovci Uherské Hradiště

Okresní organizace Mladých lidovců Uherské Hradiště vznikla v únoru 2016 transformováním místní organizace Uherský Brod, která vznikla v dubnu roku 2015 jako vůbec první místní organizace spolku ML. K transformaci došlo z důvodu kopírování rozsahu okresu (Uherské Hradiště). Dne 1. dubna 2016 se konala první výroční členská schůze, která přinesla změny v celém předsednictvu. Předsedou se stal Dominik Mach, který vystřídal ve funkci Marii Královou a na postu 1. místopředsedy nahradil Jaroslav Šiler Jana Smetanu. Místní organizace během této doby zorganizovala besedu se starostou města Uherského Brodu a senátorem Patrikem Kunčarem na téma Bezpečností politika České republiky, teambuilding MO, hostila víkendový teambuilding krajské organizace a pomohla na mnohých akcích jako byla Návrat ke kořenům na Velehradě, Farnosti v pohybu ve Zlíně, výzva k zapsání se do registru dárců kostní dřeně. Od roku 2017 bylo předsednictvo rozšířeno – místo 1. místopředsedy byli zvoleni dva místopředsedové (Jaroslav Šiler a Kristýna Mitášová). V roce 2019 se Dominik Mach rozhodl pozici předsedy neobhajovat. Na jeho místo byl zvolen Jaroslav Šiler a místopředsedou spolu s Kristýnou Mitášovou byl zvolen Ondřej Mráz.

Předsednictvo – OO Uherské Hradiště

Jaroslav Šiler

Jaroslav Šiler

Předseda OV ML Uherské Hradiště

Jsem moc rád, že jsem se mohl narodit na krásném, malebném Slovácku a to rok před sametovou revolucí. Bydlím v Kunovicích, ale přes týden často přespávám na hradě Buchlov, kde pracuji jako pracovník vztahů k veřejnosti a jako zástupce kastelána. Studuji pomocné vědy historické v postgraduálním studiu na Masarykově univerzitě v Brně. Nejen proto, že pocházím z lidovecké rodiny, mě byla politika KDU-ČSL vždy blízká. Libí se mi totiž, prorodinná politika této strany, a proto jsem také lidovou stranu podporoval již odmalička. V roce 2014 tato podpora vyústila v můj vstup do strany a také v kandidaturu do zastupitelstva města Kunovice. Od roku 2015 jsem členem výboru MO KDU-ČSL Kunovice, ve stejném roce jsem také vstoupil do Mladých lidovců. Mezi mé zájmy patří práce s mládeží – několik let jsem vedl ministranty v Kunovicích, působil jsem jako animátor děkanátu Uherské Hradiště. Zajímám se také o církevní dějiny, rád hraji florbal, sleduji hokej a jezdím na kole.

Kristýna Mitášová

Kristýna Mitášová

Místopředsedkyně OV ML Uherské Hradiště

Pocházím z malebného městečka v okolí Uherského Hradiště. Nyní jsem studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Přestože můj obor Finance není příliš zaměřený na politiku, tak aktuální dění okolo mne je mou nedílnou součástí mého života. Obzvláště ráda se vzdělávám na téma Evropské Unie a celorepublikového dění. O to více mě členství v Mladých lidovcích naplňuje, protože mi tento spolek umožňuje spoustu účastí na akcích, kam bych se normálně nepodívala, většinou se jedná o přednášky, besedy či kvalitní vzdělávací programy. Přeji si a usiluji o to, aby si další mladí uvědomili, že tohle jsou výtečné zkušenosti do celého života, kdy ať už chceme nebo ne, politika je součástí našeho žití. O to skvělejší je, že zde mohu potkávat lidi s podobným smýšlením a názory.

Ondřej Mráz

Ondřej Mráz

Místopředseda OV ML Uherské Hradiště

Žiji v Uherském Hradišti, kde již sedmým rokem navštěvuji zdejší víceleté gymnázium. Pocházím z rodiny, kde se vždy volila lidová strana, ale kdyby ne, tak jsem přesvědčen, že by mě svou křesťanskou prorodinnou politikou brzy přesvědčila o tom, že k ní mám nejblíže. O politiku jsem se zajímal již na základní škole. S postupujícím věkem se můj zájem začínal zvyšovat, a když jsem se dozvěděl o existenci Mladých lidovců, měl jsem jasno. Mladí lidovci mi dávají spoustu možností setkávat se se zajímavými lidmi. Být členem mi umožňuje lépe chápat život kolem sebe v souvislostech a je mi dobrou průpravou pro případný budoucí politický život. Kromě naší mládežnické organizace se zapojuji také v KDU-ČSL, jakožto člen výboru místní organizace a také člen Místní komise Mařatice Rady Města. Ve svém volném čase se věnuji hraní florbalu a cyklistice. Během roku chodívám běhat, v zimě si zase rád najdu čas na běžky. Jsem rovněž velkým sportovním fanouškem, a to zejména biatlonu a hokeje. Snažím se také zapojovat ve své farnosti, kde jsem nějaký čas vedl společenství dětí na druhém stupni, několikrát režíroval vánoční divadlo, a kde ministruji.

5 + 7 =

Kontakt

 

Mladí lidovci okresu Uherské Hradiště

 

Mobil

+420 603 582 816 (Jaroslav Šiler)

Email

relis1@tiscali.cz

Spolupráce

Mladí lidovci, z. s., úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice (Vysokoškolské katolické hnutí, atd.) i se zahraničními organizacemi (Konrad Adenauer Stiftung, European Academy for Democracy, atd.). ML tak nabízí solidní mezinárodní kontakty, které umožňují podporu a profesní růst všem mladým lidem skrze rozmanité mezinárodní workshopy a zahraniční stáže. V roce 2013 byla také podepsána spolupráce s KDU-ČSL, v rámci které se členové ML mohou zapojovat a účastnit různých aktivit KDU-ČSL (např. pomoci při volebních kampaních, či účastnit se celostátních sjezdů KDU-ČSL, atd.). Přesto však ML zůstává nezávislou samostatnou organizací.

Konrad Adenauer
Logo ML bile navigacni
KDU