Zlín, 31. leden 2020 – Každoroční krajská konference Mladých lidovců ze Zlínského kraje přinesla snad největší obměnu svého vedení v historii. Při volbách došlo na mnoho velmi zajímavých změn či na úplně nová jména. Věkový průměr nového krajského výboru dosahuje pouhých 20,7 let. Novým předsedou na letošní rok se stal Marek Coufalík, na místopředsedy byli zvoleni Helena Martinková a Miroslav Hanus. Na konferenci se sešlo zhruba 25 členů z našeho kraje.

„V loňském roce jsem se oženil a s manželkou jsme založili rodinu. Časové možnosti mi tudíž neumožňují vykonávat funkci předsedy, budu proto rád, když se předsednické role ujme někdo další a nejlépe s většími časovými možnostmi a zápalem,“ vysvětloval Josef Vaněk, proč letos už nekandiduje na předsedu.

Jeho nástupcem byl následně zvolen Marek Coufalík, který by chtěl na své předchůdce co nejvíce navázat a přinést právě ono větší zaměření na samotný spolek a jeho členy v kraji. „Myslím, že máme na co navazovat, a především doufám v novou vlnu zájmu mezi všemi členy. Budu se snažit co nejvíce zaujmout členskou základnu i širší veřejnost,“ doplňuje Marek Coufalík.

V nově rozšířeném výboru mu v tomto snažení budou pomáhat jako místopředsedové Helena Martinková a Miroslav Hanus. Do výboru pak byli zvoleni Jan Malota, Marie Pavlíková, Magdalena Martinková a Ondřej Mráz.

Při volbě došlo i na významné překvapení, totiž, že jsme místopředsedy museli volit víckrát, když v 1. kole obdrželi Miroslav Hanus a Ondřej Mráz stejný počet hlasů. Do výboru po delší době nekandidoval také Vojtěch Chupík. „Vlastně jsem moc rád, že je tady tolik zájemců o práci pro náš spolek, a těším se, jak budou Mladí lidovci pokračovat, určitě se budu i dál pohybovat poblíž spolku a pomáhat,“ říká Vojta Chupík.

Po skončení volebních bodů probíhala diskuze o nominacích do celostátních funkcí, kde z našeho kraje bude na 1. místopředsedkyni spolku kandidovat Helena Martinková a do celostátního výboru Miroslav Hanus a Magdalena Martinková. Celostátní volební sjezd ML se bude konat na začátku března v Havířově, kde bychom měli také schvalovat memorandum o sloučení s MKD.

Další část konference už se nesla spíše v neformálním duchu, diskutovalo se o budoucích aktivitách, plánech na letošní rok a po ukončení pak pokračovalo večerní přátelské posezení při občerstvení.

Všichni se už teď moc těšíme na letošní rok, na další pokračování ML a na všechny nové výzvy!

Nový krajský výbor ML ZLK:
Předseda: Marek Coufalík
Místopředsedové: Helena Martinková, Miroslav Hanus
Členové výboru: Jan Malota, Magdalena Martinková, Marie Pavlíková, Ondřej Mráz

Marek Coufalík
Předseda ML ZLK