V pátek 4. května 2018 se 11 delegátů Mladých lidovců Zlínského kraje zúčastnilo krajské programové konference KDU-ČSL ve Zlíně. Celkově dorazilo na 80 delegátů z celého kraje, kteří společně diskutovali nad tématy Evropské unie, krajského zdravotnictví a budoucího směřování KDU-ČSL.

Na začátku akce nás pozdravil ředitel Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku Jan Šmídek. IKDP byla totiž spolupořadatelem akce. Následně se ujali slova europoslanci Michaela Šojdrová a Pavel Svoboda, kteří přítomné seznámili s jejich prací v Evropském parlamentu. Po nich pronesl svou zdravici předseda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a poslanec za Zlínský kraj Ondřej Benešík. Následovala diskuse a otázky směřované na všechny tři. Delegáty zajímala hlavně Istanbulská úmluva, Dublin IV a zrušení střídání času, což je iniciativa Pavla Svobody.

V druhém bloku se řešilo budoucí směřování KDU-ČSL. Tato část konference byla uvedena předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem a místopředsedou Janem Bartoškem. Jejich vize budoucího směřování strany se velmi ztotožňovala s tím, jak ji vnímali krajští delegáti. V následné diskusi pak zazněly požadavky, aby se strana jasněji vyjádřila k tématu celostátního referenda, připravila změnu volebního zákona a více se zaměřila na problém stárnutí populace.

Poslední část konference patřila tématu krajského zdravotnictví. Vystoupil zde hejtman Jiří Čunek, který seznámil přítomné s problémy, které krajské nemocnice mají. Po něm si vzal slovo bývalý poslanec Ludvík Hovorka, člen zdravotního výboru kraje, který poukázal na problémy, s nimiž se musí české zdravotnictví potýkat. Zvláště se zabýval problémem nedostatku lékařů. Nastínil také možnosti řešení, které by měly kvalitu českého zdravotnictví zvýšit. I po této části konference následovala diskuse.

Atmosféra v průběhu celé akce byla velmi sdělná a vzešlo z ní velké množství podnětů, kterými se jistě bude vedení strany zabývat.

Vojtěch Chupík
předseda KV ML ZLK