V pátek 28. září 2018 se zástupci našeho kraje zúčastnili ustavující členské schůze Mladých lidovců Královéhradeckého kraje, která proběhla v Novém Městě nad Metují. Ze Zlína dorazil předseda Vojtěch Chupík a místopředsedkyně Helena Martinková. Za nový kraj bylo přítomno 5 členů, kteří si ze svého středu zvolili předsedu Stanislava Drašnara z Nového Hrádku a místopředsedy Filipa Hlaváčka a Vojtěcha Sobotku. Novému kraji přejeme hodně úspěchů ve své počáteční činnosti a taky co nejrychlejší kvalitativní i kvantitativní růst.

Vojtěch Chupík
předseda KV ML ZLK