Poslední setkání Mladých lidovců před koncem každého roku je již tradičně na „vánočním večírku“ – tentokrát ve zlínské restauraci U Barcuchů, kde byla zároveň i možnost zasoutěžit si mezi sebou v bowlingu. Večírek se uskutečnil jen několik dní před Vánoci, ve čtvrtek 21. prosince 2017, za účasti necelé dvacítky členů z našeho kraje.

Toto setkání, tak jako každoročně, nabízí prostor vzájemně prodiskutovat uplynulý rok, námi uspořádané akce a alespoň v hrubých obrysech nastínit program na úvod roku dalšího. Rovněž je to pro většinu z nás poslední možnost vzájemného osobního přání k radostnému prožití Vánoc a úspěšnému vykročení do nového roku. Celý večer se skvěle vydařil i se vzájemným obdarováním drobnými dárky, a společné posezení se protáhlo až do pozdních večerních hodin. Věříme, že i následující rok bude ve znamení dalšího rozvoje našeho spolku, jeho činností, a především našich vzájemných přátelských vztahů.

Závěrem tohoto článku přejeme všem našim členům a příznivcům šťastný a úspěšný rok 2018 plný radosti ze života!

Mladí lidovci Zlínského kraje

Autor článku: Josef Vaněk