Uherské Hradiště, 16. 6. 2017 – Pod společnou organizací místních Mladých lidovců a Moravských zemských pánů se v pátek večer uskutečnilo promítání dokumentu České televize „Kauza Uherské Hradiště“ a následná beseda s jedním z tehdejších vězňů, panem Františkem Kolečkářem.

Tematický večer proběhl v zasedacím sále Jednoty Orel v Uherském Hradišti a zahájen byl promítáním, již zmiňovaného, dokumentárního filmu Kauza Uherské Hradiště, který zaznamenává cenné výpovědi mnoha bývalých politických vězňů, vyslýchaných a mučených tehdejšími vyšetřovateli StB v uherskohradišťské věznici v čele s Aloisem Grebeníčkem.
Po skončení promítání se slova ujal pan František Kolečkář, aby přítomným povyprávěl svůj životní příběh, v němž se střetávaly jak velmi těžké zkušenosti z dob uvěznění a perzekuce komunistickým režimem, tak i často neuvěřitelné situace z období emigrace i následného života a práce ve Spojených státech.

Velmi poutavé vyprávění čtyřiaosmdesátiletého pana Kolečkáře bylo jen občas přerušeno dotazy posluchačů a poté v závěru doplněno i prezentací spolku MEMORIA, který představil své úsilí o smysluplné a důstojné využití budovy a areálu bývalé věznice tak, aby byla zachována pieta místa vzhledem k tomu, co se zde ve dvacátém století dělo. Podle informací člena spolku, pana Slintáka, se zdá, že snaha o citlivou rekonstrukci areálu konečně dostává reálné obrysy.

Celé večerní povídání pana Kolečkáře bylo oceněno velkým potleskem a následně i osobními přáními zdraví do dalších let života od některých přítomných. Věříme, že podobné akce, připomínající toto odsouzeníhodné období perzekucí, mučení i poprav mnoha nevinných lidí, jsou stále potřeba. Je nutné, aby informace a paměti o tomto období byly citlivě a pravdivě předávány dalším generacím, aby na ně pamatovaly a nedaly dopustit návrat podobných dob.

Josef Vaněk
člen krajského výboru ML ZLK