Krajský výbor Mladých lidovců Zlínského kraje přijal na svém jednání dne 24. června 2018 usnesení v tomto znění:

KV ML ZLK vyjadřuje podporu snaze Marka Výborného na ochranu pojmu manželství jako svazku muže a ženy.

Jednoznačně prosazujeme, aby manželství bylo nadále institucí vyhrazenou pouze pro muže a ženy. Nebráníme se však narovnání práv registrovaných partnerů na roveň manželů.