Poprvé od loňských změn stanov se konala okresní konference vsetínské organizace ML ZLK, a přestože to nyní pro zdejší členy znamená spíše formalitu, v budoucnosti snad tuto formu oceníme jako výhodnou. Setkání proběhlo v neděli 27. ledna 2019 ve Valašském Meziříčí.

Předsedou byl opět zvolen Pavel Kuběja a v pozici místopředsedkyně pokračuje i Marie Pláteníkova.

Jako úspěšný byl vyhodnocen loňský košt vín, pořádaný společně místní KDU-ČSL a ML, a všichni se shodli na snaze uspořádat akci i letos, předběžně snad v dubnu nebo květnu.

Hostem jednání byl krajský místopředseda Josef Vaněk, který všechny členy pozval na nadcházející krajskou konferenci ML ve Zlíně. V rámci následné diskuze se probíraly novinky, chystané akce v letošním roce i další směřování spolku. Přejeme v letošním roce vsetínské organizaci úspěšné pokračování a stále se rozšiřující počet členů.

Josef Vaněk
1. místopředseda ML ZLK