Na pátek 2. února byla předsedou okresní organizace Uherské Hradiště Dominikem Machem svolána výroční schůze, na které bylo zvoleno staronové předsednictvo, zhodnocena činnost organizace za uplynulý rok a nastíněn plán akcí na rok 2018.

V pořadí již třetí výroční členské schůze, která se stejně jako loni konala v okresní kanceláři KDU-ČSL v Uherském Hradišti, se zúčastnilo osm členů. „Vítám vás na výroční schůzi okresní organizace Uherské Hradiště, jsem rád, že jste se dostavili v tak slušném počtu. Obzvlášť zde vítám naše nové členy. Mrzí mne, že nás někteří členové v loňském roce opustili, jsem však rád za to, že jsme do našich řad přijali hodně nových členů a mohla se tak zvětšit členská základna na uherskohradišťsku,“ přivítal předseda okresní organizace Uherské Hradiště Dominik Mach všechny přítomné Mladé lidovce.

Následně bylo zvoleno pracovní předsednictvo, schválen jednací a volební řád a přednesena zpráva o činnosti za uplynulý rok. I když jsme mysleli, že se besedy s politickým vězněm panem Františkem Kolečkářem na téma Kauza Uherské Hradiště zúčastní více lidí, jako pozitivum vidím, že se akce zúčastnili i lidé, kteří o nás do té doby vůbec neslyšeli,“ hodnotil jednu z akcí místopředseda okresní organizace Uherské Hradiště Jaroslav Šiler. Místopředsedkyně okresní organizace Uherské Hradiště Kristýna Mitášová hodnotila jinou akci těmito slovy: Povedenou akcí bylo bezesporu Vánoční zpívání, kdy jsme navštívili domov pro seniory. Pozitivní ohlasy nám chodili ještě dlouho potom. Myslíme si, že dělat radost lidem, na které dnešní společnost často zapomíná je důležité a proto chceme akci zopakovat i v tomto roce.“

Dosavadní předsednictvo okresní organizace Uherské Hradiště poté vybídlo členy, aby zvážili kandidaturu do předsednictva. Ačkoliv předsednictvo navrhlo některé vhodné členy na pozici jak místopředsedů, tak předsedy, k žádné změně v předsednictvu nedošlo – někteří kandidaturu nepřijali, jiní nebyli zvoleni. Před předsednictvem tak stojí úkol vychovat si své nástupce. Po volebních bodech byla na pořadu schůze diskuze, v rámci které jsme mimo jiné probrali to, jakým způsobem se chceme zapojit a pomoci s podzimními komunálními volbami, s kým bychom rádi do budoucnosti spolupracovali nebo to, že bychom rádi uspořádali akce jako např.: den pro rodinu, beseda u cimbálu, veřejně prospěšné činnosti nebo pěší pouť z Velehradu na Sv. Antonínek. Myslím, že se v nadcházejícím roce máme všichni na co těšit!

Jaroslav Šiler
místopředseda okresní organizace Uherské Hradiště