ZLÍN, 17. 2. 2019 – V neděli 17. února se ve Zlíně uskutečnila okresní konference okresní organizace ML Zlín. Na této schůzi byl zvolen staronový předseda okresní organizace, zhodnocena její činnost a nastíněn plán akcí na rok 2019.

Více než třetina členů OO Zlín se zúčastnila v pořadí historicky první okresní konference, která se konala ve Zlíně v místní krajské kanceláři KDU-ČSL. Na úvod schůze zhodnotil dosavadní předseda Jan Malota akce, které OO Zlín pořádala v loňském roce. „Musím vyzdvihnout aktivitu naší OO ve vztahu ke KDU-ČSL, a to zvláště ve volební kampani a účasti v komunálních volbách,“ hodnotil Jan Malota. V následující diskuzi si přítomní vyjasnili, jakému typu akcí se chtějí věnovat v budoucnu, tj. akcím zaměřeným na oslovení lidí mimo Mladé lidovce. Proto se plánují akce jako letní kino, zábava nebo den rodin.

Post předsedy obhájil Jan Malota, který získal hlasy všech delegátů. „Chtěl bych, aby se členové naší OO více zapojovali v krajských, potažmo celostátních strukturách spolku, a k tomu je chci jako předseda i nabádat a vést dále,“ zdůraznil, na co by se rád zaměřil v případě zvolení Jan Malota. Helena Martinková poté obhájila funkci místopředsedkyně. Druhým místopředsedou byl zvolen Marek Coufalík.

Po volebních bodech byla na pořadu schůze debata o činnosti OO. Následovala zpráva členů krajského výboru o situaci v kraji a o celkové situaci ve spolku. Závěrem bylo přijato usnesení o podpoře kandidatury Josefa Vaňka na funkci předsedy krajské organizace ML ZLK, Vojtěcha Chupíka na funkci 1. místopředsedy ML ZLK a Marka Coufalíka na funkci místopředsedy ML ZLK.

Marek Coufalík
člen KV ML ZLK