SLUŠOVICE, 16. 3. 2019 – V sobotu 16. března se ve Slušovicích uskutečnila krajská konference KDU-ČSL Zlínského kraje. Staronovou předsedkyní byla zvolena Šárka Jelínková. Krajské konference se mimo jiné účastnilo hned 8 členů Mladých lidovců ze Zlínského kraje.

Necelých 100 delegátů z celého Zlínského kraje se sjelo do Slušovic na řádnou krajskou konferenci KDU-ČSL, která se uskutečnila v místní zrekonstruované sokolovně.

Jak už je každoročním zvykem, přítomné delegáty dorazilo pozdravit mnoho hostů, včetně kandidátů na předsedu KDU-ČSL, kandidátů na místopředsedy, či kandidátů do Evropského parlamentu.

Hlavním bodem krajské konference byla volba nového předsednictva a krajského výboru. Staronovou předsedkyní krajské organizace KDU-ČSL pro následující období byla zvolena senátorka Šárka Jelínková z okresu Kroměříž.

Místopředsedou KV se stal Josef Bazala z Hradišťska, členy předsednictva dále Michaela Blahová, Robert Teleky a Štěpán Bekárek. Za zmínku jistě stojí, že do KV byl zvolen náš člen Mladých lidovců Vojtěch Volf, který při volbě dostal nejvíce hlasů.

Po skončení volebních bodů probíhala diskuze o nominacích do celostátních funkcí, kde z našeho kraje bude na 1. místopředsedkyni KDU-ČSL kandidovat Šárka Jelínková a na místopředsedu KDU-ČSL Ondřej Benešík. Celostátní volební sjezd KDU-ČSL se bude konat již tento víkend v Brně.

Coufalík Marek
Místopředseda ML ZLK