V sobotu 17. 3. 2018 se ve Valašských Kloboukách konalo Děkanátní setkání mládeže. Program byl zahájen mší svatou, poté probíhaly různorodé workshopy, následovala přednáška od Marka O. Váchy a nakonec večer chval. Já osobně měla to štěstí mít svůj vlastní workshop na téma “Mladí a politika”. Bylo to vůbec poprvé, co jsem sama takhle specificky mluvila o politice, o cestě k ní a také o Mladých lidovcích. Ze začátku na mě padla trochu nervozita, protože jsem nečekala, že přijde tolik posluchačů, ale díky předchozím zkušenostem s prezentováním to bylo postupně jen lepší a lepší.

Zaměřila jsem na to, co všechno člověk musí překonat na cestě k ní a na co je třeba se připravit, aby se mu v politice lépe orientovalo. Za jedno z nejdůležitějších považuji, abychom se snažili nikdy nezanevřít, abychom byli otevření dialogu a nebáli se začít něco dělat. Právě ve spolcích jako jsou i Mladí lidovci bude vždycky místo pro nové a šikovné lidi.

Při příležitosti přednášky Marka O. Váchy, která následovala chvíli po mém workshopu, jsem vzpomněla také knihu Nevyžádané rady mládeži. Tato kniha říká spoustu myšlenek, ale jedna věc je jasná – nebojte se vyjít a začít něco dělat. Stačí první krůček a častokrát už vás to poté navede samo. Potom, co jsem zažila s ML akce všeho druhu, mám pocit, že jsem na tom pravém místě. Je to obrovská radost poznávat takové množství mladých lidí a výborných osobností!

Doufám, že jsem mladé alespoň trochu povzbudila na cestě k jejich občanské aktivitě a angažovanosti. Byla to úžasná zkušenost a velký dík za ni.

Helena Martinková
místopředsedkyně ML