ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 2. 3. 2019 – V sobotu 2. 3. se uskutečnil každoroční celostátní sjezd Mladých lidovců. Letos se stalo hostitelským městem Ústí nad Orlicí z východních Čech v podhůří Orlických hor. Při volbách došlo k zajímavým změnám a v předsednictvu se až na jednu výjimku objevila zcela nová jména.

Přes 70 delegátů z celé České republiky se sjelo do Ústí nad Orlicí na celostátní sjezd ML, který se uskutečnil v konferenčním sále hotelu UNO.

Jak už je každoročním zvykem, přítomné delegáty dorazilo pozdravit mnoho hostů, včetně kandidátů na předsedu KDU-ČSL. Nedílnou součástí programu celostátního sjezdu byl také workshop s poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou.

Hlavním bodem však byla volba nového předsednictva a celostátního výboru. Novým předsedou spolku pro následující rok byl zvolen Václav Pláteník z pražské organizace ML. Hlasovalo pro něj celkem 49 delegátů ze 72 přítomných. Končící předseda ML Filip Chvátal se rozhodl již na tuto funkci nekandidovat.

1. místopředsedkyní (pro PR a vnější vztahy) se stala z naší zlínské organizace ML Helena Martinková, která obdržela hned 67 hlasů delegátů. Helča bude také i hlavní koordinátorkou Summercampu, který se uskuteční v Luhačovicích.

Nově zvolené celostátní předsednictvo ML
zleva: Martin Polívka, Helena Martinková, Václav Pláteník,
Anežka Fuchsová, Adéla Chamrádová

Řádovými místopředsedy se pak stali Anežka Fuchsová (pro projekty), Adéla Chamrádová (pro zahraniční vztahy) a Martin Polívka (pro členskou základnu). Po třech letech již nebude v předsednictvu Radovan Gaudyn, kterému děkujeme za jeho práci pro spolek.

Do celostátního výboru byli z našeho kraje zvoleni delegáty Josef Pavlík (dosavadní místopředseda) a nováček Marek Coufalík. V celostátním výboru bude po delší době chybět náš Vojtěch Chupík, který se rozhodl již neobhajovat svou funkci. 

Dosavadnímu předsedovi Filipu Chvátalovi se dostalo velké pocty, když mu celostátní sjezd udělil titul čestného předsedy Mladých lidovců. Po skončení volebních bodů se přítomní delegáti a hosté přesunuli do místní restaurace k neformální besedě a zábavě.

Všichni se už teď moc těšíme na letošní rok, na další pokračování ML, na všechny nové výzvy a novému předsednictvu a celostátnímu výboru přejeme mnoho zdaru!

Celostátní předsednictvo ML:
Předseda: Václav Pláteník
1. místopředsedkyně: Helena Martinková
Místopředsedové: Adéla Chamrádová, Anežka Fuchsová, Martin Polívka

Složení celostátního výboru:
Kateřina Kalná, Patrik Cibere, František Talíř, Stanislav Drašnar, Radovan Gaudyn, Jan Palán, Josef Pavlík, Vlastimil Stříbrný, Adam Šilar, Patrik Kučera, Martin Šablatura, Antonín Homola, Stanislav Kolařík, Matěj Kos, Vlastimil Kříž, Kryštof Míka, Marek Coufalík, Tomáš Jurčeka

Složení kontrolní komise:
Předseda: Václav Pavliš
Členové: Martin Váňa, Jan Škrášek, Jan Vacíř, Jan Přikryl


Marek Coufalík
Místopředseda ML ZLK