Zlín, 12. 11. 2017 – Poslední letošní schůze krajského výboru Mladých lidovců se uskutečnila v neděli 12. listopadu 2017 ve Zlíně. Na odpolední setkání tentokrát dorazili i hosté. Společně s několika členy ML mimo krajský výbor nás totiž navštívila i senátorka a zároveň krajská předsedkyně zlínské KDU-ČSL paní Šárka Jelínková. Debata se tedy týkala i proběhlých parlamentních voleb.

Po úvodním přivítání bylo zahájeno první téma schůze a tím byla právě debata s paní senátorkou o výsledku voleb. Zaznívaly jak různé názory našich členů (z nichž mnozí jsou rovněž členy KDU-ČSL), tak i názory, cenné informace a hodnocení od paní senátorky. Je pro nás povzbuzující a vážíme si toho, že krajskou předsedkyni KDU-ČSL zajímá také pohled mladých členů či příznivců na situaci a budoucnost strany. Doufáme, že i tyto vzájemné diskuze napomohou vygenerovat potřebné impulzy, které posunou KDU-ČSL k výraznějším volebním výsledkům.

V další části schůze se jako obvykle především plánoval náš program na další měsíce. Do konce roku 2017 nás čekají ještě dvě akce:

První z nich je adventní pouť na Svatý Hostýn se mší svatou, obětovanou za politiky a veřejné činitele. Koná se ve 2. neděli adventní dne 10. prosince 2017, mše začíná v 11:15 hod. a všichni jste na ni zváni. „Sraz účastníku bude v 9 hodin na velkém parkovišti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem,“ dodává Bětka Volfová. Druhou akcí bude náš tradiční mladolidovecký vánoční večírek, na kterém se sejdeme 21. 12. 2017 ve Zlíně.

Rovněž už nyní bychom rádi srdečně pozvali všechny členy zlínské organizace Mladých lidovců na výroční krajskou konferenci, pořádanou v příštím roce dne 3. února 2018 od 16 hodin ve Zlíně. „Výroční členské schůze všech našich místních organizací by tedy měly proběhnout během ledna, termíny necháme na jednotlivých předsednictvech MO,“ doplňuje k tématu Dominik Mach.

Dále na schůzi probíhala také příprava dalšího ročníku Jarního plesu, který se letos vrátí do Zlína, příprava možného semináře pro členy, či obecná diskuze o našem dalším směřování. Jsme rádi, že jsme se na této schůzi sešli ve větším počtu a mohli tak probrat naše budoucí plány i s vícero názory. Snad tomu tak bude nadále!

Josef Vaněk
člen krajského výboru