POZVÁNKA
NA KRAJSKÝ VÝBOR
MLADÝCH LIDOVCŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE,

který se koná v neděli 18. listopadu 2018 od 16:30 hodin
na krajské kanceláři KDU-ČSL
(Štefánikova 661, Zlín).

Program:
1) Úvod
2) Volba zapisovatele a ověřovatele
3) Vyhodnocení úkolů z minulého KV
4) Zprávy o činnosti okresních organizací
5) Zprávy z celostátní organizace
6) Vyhodnocení komunálních voleb
7) Vyhodnocení senátních voleb
8) Plánování adventní poutě na Svatý Hostýn
9) Plánování prohlídky Poslanecké sněmovny
10) Plánování vánočního večírku
11) Plánování dalších akcí do konce roku 2018
12) Zpráva o stavu členské základny před koncem roku
13) Různé

Po skončení KV v 18:30 se odebereme na přátelský pokec do hospody. Budeme rádi, pokud se k nám přidáte. V případě potřeby volejte na číslo 604 308 259.

Vojtěch Chupík
předseda KV ML ZLK