Zlín – Hned následující víkend po volební krajské konferenci Mladých lidovců Zlínského kraje se uskutečnila schůze nově zvoleného krajského výboru. 

Konala se v neděli 12. února 2017 v kanceláři krajské KDU-ČSL. Mimo jedné omluvené členky se jí zúčastnili všichni další členové KV. Primární náplní schůze bylo projednání a dotažení akcí, které Mladí lidovci v blízké době pořádají, nebo kterých se zúčastní.

Nejbližší pořádanou akcí, kterou je možno zapsat do diářů, je společný bowlingový turnaj Mladých lidovců a členů KDU-ČSL. Toto soutěžní klání s názvem „O pohár hejtmana Zlínského kraje“ se uskuteční v pátek 7. dubna od 18:30 h (od 17:30 registrace) a to ve zlínské restauraci U Barcuchů. Nejlepší hráč turnaje se může těšit na vítězný pohár. „Spustíme registraci na turnaj přes internet nebo případně telefonicky tak, abychom pokud možno v předstihu naplnili omezenou kapacitu soutěžících,“ navrhla k tématu Bětka Volfová. Všechny potřebné informace o turnaji brzy zveřejníme na našem facebooku a na webu ML.

Na schůzi výboru se zároveň doladily poslední detaily jedné z největších akcí letoška, kterou je bezesporu 2. Jarní ples, pořádaný společně Mladými lidovci a krajskou organizací KDU-ČSL. Ples se bude konat v pátek 21. dubna od 19:30 h v sále Orlovny v Uherském Hradišti. Během celého večera bude hrát kapela LORD, jsou připravena taneční vystoupení či bohatá tombola. „Je potřeba ještě oslovit naše členy se žádostí o pomoc s přípravou sálu a zajištěním bezproblémového chodu celé akce,“ upozornil 1. místopředseda Dominik Mach.

Probíraly se samozřejmě i další akce, ať už setkání se senátorem Patrikem Kunčarem, či školení pro členy ML o komunální politice, které proběhne po plesu 22. a 23. dubna v Uh. Hradišti. Diskutovalo se taky o blížícím se celostátním sjezdu ML, především o podpoře kandidátů či o zajištění ubytování a dopravy pro naše delegáty.

Jedním z bodů schůze bylo i zhodnocení naší krajské konference a výročních členských schůzí. Naše místní organizace už chystají letošní program ve svých oblastech, především na letní období. Někteří členové ML ZLK zároveň navštívili jako hosté několik výročních schůzí místních organizací KDU-ČSL. „Snažili jsme se místním prezentovat náš spolek, pozvat je na námi pořádané akce a případně nabídnout spolupráci, anebo některým mladým i členství v ML,“ doplnil místopředseda pro PR Vojta Chupík.

O každé připravované akci budou vždy s předstihem uveřejněny informace na našem facebooku i na webu ML ZLK, případně lze kdykoliv kontaktovat některého z členů KV. Závěrem lze dodat snad jen přání, aby i další spolupráce nového krajského výboru probíhala v podobném duchu jako nyní.

Josef Vaněk
člen KV ML ZLK

 

Vojtěch Chupík a Dominik Mach

Alžběta Volfová a Jan Malota

Josef Vaněk, Josef Pavlík a Vojtěch Chupík