V sobotu 3. února 2018 proběhla krajská konference Mladých lidovců Zlínského kraje. Konference se konala v prostorách příjemné krajské kanceláře KDU-ČSL a sešlo se na ní 28 členů krajské organizace.

Na začátku přivítal všechny členy úřadující předseda Vojtěch Volf, který také motivoval všechny členy, aby se nebáli kandidovat do orgánů spolku. „Chtěl bych poděkovat všem místopředsedům a členům krajského výboru za vynaložené úsilí během celého kalendářního roku.“ Sdělil Vojtěch Volf ve svém projevu, ve kterém také oznámil, že již nebude obhajovat post předsedy ML Zlínského kraje.

Následoval projev hostů z celostátního předsednictva – Václava Pláteníka, který účastníky seznámil s aktuálním vývojem vztahů ML v evropském kontextu, a Václava Najzara, který informoval všechny členy ohledně současné situace v členské základně.

Zprávu o činnosti krajské organizace a informace z celostátního výboru přednesl místopředseda Vojtěch Chupík. Finanční zprávu přednesl pokladník Josef Pavlík. Nutno dodat, že v minulém kalendářním roce se uskutečnily parlamentní a v letošním roce i prezidentské volby, kdy se podstatná část členů zapojila v kampani. „Koordinace žlutého týmu byla pro mě obrovskou zkušeností, chtěla bych poděkovat všem, který jakkoliv pomohli a za to, jak jsme vše zvládli.“, doplnila členka krajského výboru Helena Martinková, která měla na starost koordinaci žlutého týmu.

Hlavním bodem programu však byla samozřejmě volba krajského výboru a předsednictva a také delegátů na sjezd. Novým předsedou krajského výboru ML ZLK se stal Vojtěch Chupík. „Chtěl bych pokračovat v současném trendu počtu a kvality jednotlivých akcí, které bych rád doplnil o krajský teambuilding ve vinném sklípku. Dále bych chtěl navýšit počet členů. S tím souvisí oslovení zájemců zejména na půdě církevních škol v našem kraji,“ pronesl ve své kandidátské řeči. Na závěr dodal, že by rád skrze Mladé lidovce aktivně podpořil všechny kandidáty do komunálních voleb z jejich řad.

Na posty místopředsedů krajského výboru byli zvoleni tři stávající členové krajského výboru – Josef Vaněk, Vojtěch Volf a Jan Malota. Jako řadoví členové krajského výboru byli dále zvoleni Helena Martinková, Marek Coufalík, Jiří Sviták, Ondřej Kopčil a Kristýna Mitášová. Pokladníkem se stal Josef Pavlík.

V závěru proběhla diskuze, návrhy a hlasování o kandidátech do celostátního výboru, kontrolní komise a bylo schváleno několik usnesení krajské konference.

Po několika hodinách jednání velká část účastníků přijala pozvání na společné posezení v nedaleké hospůdce. Lze s jistotou říci, že letošní krajská konference Mladých lidovců ZLK byla mimořádně úspěšná.

Marek Coufalík
člen KV ML ZLK

Přijatá usnesení:

KK ML ZLK nominuje a podporuje do CV ML Vojtěcha Chupíka, Josefa Vaňka a Vojtěcha Volfa.

KK ML ZLK navrhuje a podporuje na pozici místopředsedů ML Josefa Pavlíka (projekty) Jiřího Svitáka (PR) Helenu Martinkovou (členská základna).

Krajská konference ML ZLK děkuje členům dosavadního předsednictva a krajského výboru za vykonanou práci pro ML ZLK.