Mladí lidovci Zlínského kraje podporují záměr výstavby nové krajské nemocnice ve Zlíně. Jsme přesvědčeni, že tento projekt přinese kraji vysokou úroveň medicíny v moderním prostředí, které bude připravené naplnit veškeré potřeby pacientů i lékařů ve 21. století.

Vnímáme historickou hodnotu i symbolický odkaz stávajícího nemocničního areálu, založeného Tomášem Baťou. Domníváme se však, že medicína je oborem, kde nelze ustrnout v technologické minulosti. Jedná se zde totiž o jednu z nejcennějších hodnot naší společnosti – péči o život a zdraví naše i našich dětí, a to v té nejmodernější formě a nejvyšším dostupném standardu.

Rozumíme obavám z financování nové stavby, avšak pozitivní změna výsledků hospodaření nemocnic zřizovaných krajem, která se dostavila téměř ihned po nástupu nového vedení, nás ujišťuje o tom, že stávající vedení kraje i jednotlivých nemocnic je plně kompetentní tuto výzvu zvládnout.

Je pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu – skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybudovat lepší. Bez odvahy ke změně není zlepšení!