Na jednání celostátního výboru ML v Medlově u Žďáru nad Sázavou 29. června 2018 byl schválen Strategický plán rozvoje ML na roky 2018-2020. Jedná se o dokument klíčového významu pro budoucí vývoj spolku. Bylo nově definováno poslání, cíle i činnost spolku. V dokumentu jsou rozlišeni klienti, konkurenti, donoři, partneři a náš vztah k nim. Zaměřujeme se na oblasti jako je mediální strategie, vztah ke KDU-ČSL, zapojení v komunálních volbách, vztah k novým členům spolku, akcím a jejich druhu a typu, propagaci atd.

Strategický plán rozvoje byl zaslán všem předsedům krajů, kteří je rádi poskytnou svým členům.